Grondwerken

 • Omgevingswerken
 • Nivelleringswerken
 • Rioleringswerken - leveren en plaatsen van rioleringen
 • Kraanwerk en graafwerk in beperkte ruimtes
 • Graven van vijvers, visvijvers en zwemvijvers
 • Verwijderen van vijvers (in beton, polyester, etc.) en hagen
 • Voorbereidingswerken voor aanleg van opritten en terrassen
 • Leveren en plaatsen van Dolomiet, Vittel Zandsteen, Gravé, etc.
 • Voorbereidingswerken voor de aanleg van tuinen: drainage, voorzien van elektriciteitsleidingen, etc.
 • Kleine funderingswerken met grondgrijper
 • Alle minikraanwerken en grondwerken op moeilijk te bereiken plaatsen

Pattyn Renaat Beton- & Grondwerken

Grondwerken